Generel information om Det Jyske Musikkonservatorium

Det Jyske Musikkonservatorium er det største danske konservatorium, som huser både klassisk, rytmisk og elektronisk musik.

Konservatoriet ser det som sin naturlige opgave at ruste de studerende bedst muligt til beskæftigelse, ikke alene i det nuværende musikliv, men også i det fremtidige. Derfor lægger konservatoriet stor vægt på en stærk kunstnerisk profil og på mobilitet, pædagogisk nytænkning og internationalisering.

Det Jyske Musikkonservatorium
Royal Academy of Music, Aarhus/Aalborg
tlf: 7226 7400
e-mail: mail@musikkons.dk
www.musikkons.dk

Rektor: Claus Olesen
Vicerektor: Keld Hosbond
Administrationschef: Maria Ammitzbøll