Klavervirtuoserier

Lille Sal kl. 14.00

Siden klaverets opfindelse i starten af 1700-tallet har instrumentet inviteret til mangeartede virtuose udfoldelser. En foreløbig kulmination fandt sted i første halvdel af 1800-tallet, hvor klaveretuder af bl.a. Frederic Chopin og Franz Liszt sprængte rammerne for, hvad der tidligere havde været muligt på instrumentet. Samtidig var disse værker af høj musikalsk kvalitet, og dermed var en ny genre født: Koncertetuden.

Ved koncerten vil der blive spillet et udvalg af disse udfordrende mesterværker af konservatoriets studerende på klassisk klaver.