Nordic Percussion Festival

Symfonisk Sal kl. 13.00

Koncerten med RAMApercussion markerer åbningen af den store slagtøjsfestival Nordic Percussion Festival, som afholdes hvert andet år i Aarhus. Festivalen er markant ved, at de studerende selv vælger repertoire og spiller i løbet af dagene 8.-11. april koncerter med studerende fra andre konservatorier, hvor de spiller sammen på kryds og tværs.

Man vil på koncerten kunne høre virtuose værker for marimbaer og en uropførelse af studerende i konservatoriets komponistklasse Loïc Destremau. Koncerten rundes af med Ondrej Adameks store værk ”Fishbones”, hvor en række slagtøjsinstrumenter bliver spillet, mens de sænkes i vand, hvilket skaber en helt speciel undersøisk oplevelse.