Solosange af N.W. Gade

Lille Sal kl. 16.00

2017 er 200-året for komponisten Niels Wilhelm Gades fødsel (d. 22. februar 1817). Han blev, gennem mere end fyrre år, den dominerende skikkelse i dansk musikliv. Han fik en stor international karriere, som tog fart i året 1843, hvor gewandhausorkestret i Leipzig uropførte hans første symfoni i c-mol under ingen ringere end Felix Mendelssohns ledelse. Det blev så stor en succes, at Mendelssohn tilbød ham at blive sin assistent. Han slog sig ned i byen og blev hurtigt et stort navn i Tyskland. Her blev han blandt andre personlig ven med R. Schumann, Fr. Liszt og R. Wagner, og ved Mendelssohns død i 1847 overtog Gade hans stilling som chef for orkestret.

Imidlertid tvang treårskrigen (1848-1850) Gade til at flytte hjem til Danmark, hvor han i de næste 40 år skulle blive den ”store mand” i dansk musik. Bl.a. som chefdirigent for ”Musikforeningen”, hvor en lang række nye værker kom på programmet af bl.a. Schubert, Schumann, Mendelsohn, Beethoven og Bach. Fra 1858 blev Gade organist ved Holmens kirke, og i 1867 var han den ledende idemand bag oprettelsen af ”Det kgl. Danske Musikkonservatorium”, hvor han ligeledes blev direktør. I 1856 udnævntes Gade til professor og i 1879 til æresdoktor i filosofi ved Københavns universitet. Han efterlod sig en række sange, hvor vi har medtaget de mindre kendte, og sågar ukendte sange, som først for nylig er kommet frem.